Proyectos subvencionados

2023

Proxecto: "Párkinson Canta 2023"

Proxecto: "Párkinson Sen Barreiras 2023"

Subvencións a entidades e asociacións de carácter sen ánimo de lucro para activades na área dos servicios sociais do ano 2023.

Proxecto cosubvencionado polo Concello de Vigo.

Subvencións para entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude.

Proxecto cosubvencionado pola Deputación de Pontevedra.

2022

Proxecto: "Párkinson Global 2022"

Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 2022.

Proxecto financiado pola XUNTA DE GALICIA, Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

 

 • Entidade beneficiaria: ASOCIACIÓN PARKINSON DE VIGO
 • Provincia: Pontevedra
 • Executada: 2022-2023
 • Importe total da subvención concedida: 37.062€
 • Proxecto subvencionado pola Deputación de Pontevedra.
 • 2 persoa/s traballadora/s desempregada/s para a realización do proxecto “FREANDO O PARKINSON”.

Procedemento TR325A do 2022

Proxecto: "Atención integral para afectados pola enfermidade de Párkinson" 2022

Programa subvencionado con cargo á asignacion tributaria do 0,7% IRPF para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social. 

Proxecto cosubvencionado pola XUNTA DE GALICIA, Consellería de Política Social.

 • Entidade beneficiaria: ASOCIACIÓN PARKINSON DE VIGO
 • Provincia: Pontevedra
 • Executada: 2022-2023
 • Importe total da subvención concedida: 14.866,55 €
 • Xestionado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Procedemento BS623D do 2022

Proxecto: "Párkinson Sen Barreiras 2022

Subvencións para entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude.

Proxecto cosubvencionado pola Deputación de Pontevedra.

2021

Proxecto: "Asistencia integral para afectados pola enfermidade de Párkinson" 2021

Programa subvencionado con cargo á asignacion tributaria do 0,7% IRPF para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social. 

Proxecto cosubvencionado pola XUNTA DE GALICIA, Consellería de Política Social.

 • Entidade beneficiaria: ASOCIACIÓN PARKINSON DE VIGO
 • Provincia: Pontevedra
 • Ano: 2021
 • Importe total da subvención concedida: 14.669,29€
 • Xestionado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Procedemento BS623D do 2021

 

Proxecto: "Organización e dinamización na Asociación Párkinson Vigo 2021"

Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social na provincia de Pontevedra no ano 2021.

Proxecto cosubvencionado pola Deputación de Pontevedra.

Proxecto: "Párkinson Canta 2021"

Subvencións a entidades e asociacións de carácter sen ánimo de lucro para activades na Area dos servicios sociais ano 2021.

Proxecto cosubvencionado polo Concello de Vigo.

2020

Proxecto: "Freando o Párkinson" 2020

Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro.

Proxecto subvencionado pola XUNTA DE GALICIA, Consellería de Economía, Emprego e Industria (Secretaría Xeral de Emprego).

 • Entidade beneficiaria: ASOCIACIÓN PARKINSON DE VIGO
 • Provincia: Pontevedra
 • Ano: 2020
 • Importe total da subvención concedida: 30.885,0€
 • Proxecto subvencionado pola Deputación de Pontevedra.
 • 2 persoa/s traballadora/s desempregada/s para a realización do proxecto “FREANDO O PARKINSON”

Procedemento TR325A do 2020

Proxecto: "Párkinson Global 2020". Movemento, voz e integración social

Subvencións para entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude.

Proxecto cosubvencionado pola Deputación de Pontevedra.

Proxecto: "Párkinson Canta 2020"

Subvencións a entidades e asociacións de carácter sen ánimo de lucro para activades na Area dos servicios sociais ano 2020.

Proxecto  cosubvencionado polo Concello de Vigo.

2019

Proxecto: "Asistencia integral para afectados pola enfermidade de Párkinson" 2019

Programa subvencionado con cargo á asignación tributaria do 0,7% IRPF para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social. 

Proxecto cosubvencionado pola XUNTA DE GALICIA, Consellería de Política Social.

Xestionado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Procedemento BS623D do 2019

 

Proxecto: "Freando o Párkinson". 2019

Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro.

Proxecto subvencionado pola XUNTA DE GALICIA, Consellería de Economía, Emprego e Industria (Secretaría Xeral de Emprego).

 • Entidade beneficiaria: ASOCIACIÓN PARKINSON DE VIGO
 • Provincia: Pontevedra
 • Ano: 2019
 • Importe total da subvención concedida: 18.531€
 • 1 persoa traballadora desempregada para a realización do proxecto “FREANDO O PARKINSON”

Procedemento TR325A do 2019

Proxecto: "Asistencia integral para afectados pola enfermidade de Párkinson". 2019

Programa subvencionado con cargo á asignacion tributaria do 0,7% IRPF para realizar programas de interese xeral que atenden fins de carácter social. 

Proxecto cosubvencionado pola XUNTA DE GALICIA, Consellería de Política Social.

 • Entidade beneficiaria: ASOCIACIÓN PARKINSON DE VIGO
 • Provincia: Pontevedra
 • Ano: 2019
 • Importe total da subvención concedida: 8.212 €
 • Xestionado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

Procedemento BS623D do 2019